Bến Đ Hẩm Hiu

Sau ngy 30/4/1975. Khng cn ai đến bến đ ny, v dn Si Gn v
 

vng phụ cận phải tun lệnh của nh nước Cộng Sản Việt Nam,  đi đến một vng đất kh cằn ci, cy cỏ cũng  khng thể sống được. Người ta gọi l vng kinh tế mới L Minh Xun, một đặc n cho dn Si Gn.

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm