Con Thuyền M

   Con thuyền khng bến, ước m về tương lai, như vẫn mịt mờ .
 

 

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm