Ngăn Sông Cấm Chợ

   Sau ngày 30 - 4 -1975. Nhà nước Cộng Sản ra lịnh Sài G̣n và Chơ Lớn,
 

Ngăn Sông Cấm Chợ ( Sở hữu kinh tế toàn dân bị CS tịch thu, và cấm ghe-thuyền không được buôn bán trên sông, cấm chợ-búa không được mở cửa ) Cộng Sản thành lập Hợp Tác Xă để quản lư kinh tế Miền Nam, bấy giờ  những chiếc xe đạp chở Lu ra đời, những xe đạp Lu này di chuyển nhiều hướng khác nhau do người dân tự động tổ chức để chuyên chở lương thực cung cấp cho dân Sài G̣n và Chơ Lớn  [ Cộng Sản Lập Chế Độ Ngu Dân ]. Ghi lại vào lúc 8 giờ sáng ngày 10-3-1979, với tốc độ 125, và khẩu độ 11. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm