Một Góc Phố Trước Chợ Đông Ba

 Ngày 20 - 12 - 1978 . Trên đường vượt biên từ Sài G̣n lên Mông Cái để đi Trung
 

Quốc, chúng tôi được dịp tạm trú Hà Nội 3 hôm, thấy toàn dân lầm than từ thôn quê đến thủ đô Hà Nội, và than ôi mầm non của đất nước trong cảnh bơ phờ !!!. Ghi lại vào lúc 10 giờ sáng, với tốc độ 125, và khẩu độ 11. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm