Nguyện Cầu

 
     
 

―  Ngày 20 - 12 - 1971 . Thừa Thiên rất nhiều chùa, âm Huế  kệ kinh lúc 6 giờ sáng không thể thiếu trong ḷng đất kinh đô Nhà Nguyễn.Chụp vào lúc 7 giờ 30 sáng, với tốc độ 60, và khẩu độ 11. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 
 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm