Tiểu Tiện Tự Nhiên

 
       
   

Ngày 19 - 2 - 1981 . Đường Hàm Nghi quận I, Sài G̣n. Các anh này rất tự nhiên .Chụp vào lúc 16 giờ, với tốc độ 125, và khẩu độ 8. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 
   

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm