Xe Thổ Mộ

   
         
   

Ngày 19 - 2 - 1970 . Chợ Tân Thuận Quận 4, Sài G̣n . Phương tiện di chuyển của người dân miền Nam .Chụp với tốc độ 30, và khẩu độ 11. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 
   

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm