Những Kiếp Sinh Cng Khổ

   
         
   

Ngy 01 - 9 - 1979 . Đ Nẵng cho chng ti thấm cảnh hải hng, những phụ nữ gi trẻ đo đất để tm đ ng lm kế độ nhật, hỏi ra mới biết đy l vợ con của người lnh VNCH, bị chế độ trả th tận gốc. Chụp với tốc độ 125, v khẩu độ 11. Bộ ảnh phng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Muse Franais De La Photographie

   
   

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm