Em Cần Cơm Ăn o Mặc

Ngy 01 - 9 - 1982 . Mẹ em chết v chiến tranh, Cha em đi t miền Bắc chưa về,
 

nh em bị chnh phủ tịch thu, em sống nhờ b con lng xm hơn 7 năm [ 12 tuổi ]. Chụp tại Bin Ha,  với tốc độ 30, v khẩu độ 11. Bộ ảnh phng sự nghệ thuật nay lưu trữ tại Muse Franais De La Photographie .

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm