Cảnh Tượng Tuổi Thơ VN

Ngày 10 - 5 - 1980. Như mỗi ngày trước trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận I, 

 

Sài G̣n, có em bé hành nghề vá xe đạp để độ nhật, Cảnh Tượng Tuổi Thơ VN phê phán xă hội đương thời, sáng tác với tốc độ 125 và khẩu độ 11. Bộ ảnh phóng sự nghệ thuật. Hiện nay lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm