Bà Và Cháu

Ngày 23 - 9 - 1970. Trên đường đi Huế, Miền Trung . Chúng tôi dừng chân tại

 

làng Vĩnh Phú, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa. Tiếp nhận cảm xúc mạnh về quê hương !!! Chiến tranh đă cướp tất cả nguồn sống của bà Nguyễn,  Bà chỉ c̣n duy nhất một cháu gái . Bà Và Cháu chụp ánh sáng lọt, với tốc độ 30 và khẩu độ 11. Bà Và Cháu nội dung thân phận Mẹ Việt Nam. Huy Chương Vàng bộ ảnh phóng sự nghệ thuật. Hiện nay lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm