Cơ Khí Đích Thực

 

 Ngày 16 - 3 - 1974. Tại trung tâm thép Thủ Đức ( Sài G̣n ) Cơ Khí Đích

 

Thực chào đời vào lúc 9 giờ sáng, với tốc độ 30 và khẩu độ 8 . Cơ Khí Đích Thực là một sáng tạo mở đường  trong bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh khoa học, và kỹ thuật. Cơ Khí Đích Thực đă thành công 2 Huy Chương Vàng và 1 Đồng . Hiện nay lưu trữ tại Musée Français De La Photographie .

 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm