Vượt Đồi

Ngy 20 - 1 - 1974 . Chng ti đến huyện Mũi N, tỉnh Phan Thiết mở cuộc săn ảnh nghệ thuật, tc phẩm Vượt Đồi chụp vo lc 7 giờ sng, với tốc độ 60 v khẩu độ 8 .Vượt Đồi được triển lm khắp nơi trn thế giới, v ngy nay Vượt Đồi lưu trữ tại Muse Franais De La Photographie .

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm